محمد علی غلامرضایی

   مدیر کل

   پست الکترونیک: gholamrezaee@iribmediatrade.ir

   تلفن : 22021909-021 – 22021910-021

 

 

   مسعود ملاثانی

   مدیر تامین

   پست الکترونیک:  m.molathani@iribmediatrade.ir

   تلفن : 22021909-021 – 22021910-021

 

   اکرم پرچی

  مسئول تامین خارجی

  پست الکترونیک:  parchi@iribmediatrade.ir

  تلفن: 22024913-021